Trang chủ Tin tức trường huấn luyện chó nghiệp vụ

Tin tức trường huấn luyện chó nghiệp vụ

0 635
Chó con thì chưa có trí khôn, chó lớn mới mua về thì lạ chỗ lạ nơi, nên thường tiểu tiện bậy bạ trong nhà, trong sân, đó là điều không vừa lòng người chủ. Thật...
Trường huấn luyện chó