Bản đồ chỉ dẫn

Địa chỉ: 121 Đường Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh